Фронцкевич

Maryja Dąbrowska Frąckewicz sluck

Maryja Dąbrowska (Frąckewicz) — Мария Домбровская (Фронцкевич)

Maryja Dąbrowska (Frąckewicz) — Мария Домбровская (Фронцкевич) 20 апреля 1835 — 15 … 1908

Aniela Frąckiewich Uzlonska

Aniela Frąckiewich (Uzlowska) — Анела Фронцкевич (Узловская)

Aniela Frąckiewich (Uzlowska) — Анела Фронцкевич (Узловская) ~1839 — 26 ноября 1882 жила 43 года

Frąckiewich

Petronella Frąckiewicz (Bachtystowa?) — Петронелла Фронцкевич (Бахтистова?)

Petronella Frąckiewicz (Bachtystowa?) — Петронелла Фронцкевич (Бахтистова?) 1796 — 22 января 1879 жила 83 года